მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზები

მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი წარმოადგენს ენერგოსისტემის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია შორ მანძილზე განთავსებული  გენერაციის ობიექტებისა და ქვესადგურების დაკავშირება.

საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგოსისტემისათვის, რადგან ეს საშუალებას აძლევს ქვეყანას, გახდეს ელექტროენერგიის ჰაბი აღმოსავლეთ ევროპაში. საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზით შესაძლებელია არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით გენერირებული ელექტროენერგიის გადაცემა მეზობელი ქვეყნებისთვის, არამედ აღნიშნულ ქვეყნებს შორის სატრანზიტო როლის შესრულება და ენერგეტიკული სისტემების მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის მიმართულებით  ჩვენი გუნდი საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო პროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული.
ელ.ფოსტა

info@bemoni.com

ტელეფონი

032 219 30 70

მისამართი

თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი N24 ბ, VI სართული

დაგვიკაშვირდით